Skip navigation

Bouwen en wonen

Bouwen betekent ontwikkeling! Met bouwen is altijd een dynamisch proces van stadsontwikkeling verbonden. Met het realiseren van de meest uiteenlopende bouwplannen verandert het stadsbeeld telkens weer. Of het daarbij nu om hoogbouw gaat dan wel om instandhoudings- of saneringsmaatregelen voor historische gebouwen gaat of dat er verschillende diepbouw- of wegenbouwplannen gerealiseerd worden, altijd verandert het uitzicht van de stad erdoor. Ook de meest verscheiden bouwplannen  in open lucht en in de vrije natuur hebben een invloed op de wijze waarop een stad waargenomen wordt.


De stad doet er vervolgens alles aan om bouwlustigen, die hun droom van eigen huis en haard in vervulling willen zien gaan, geschikte bouwgrond ter beschikking te stellen.

Naast het wonen in een eigen stulpje, wordt net als vroeger ook  voldoende grond aangehouden voor de bouw van huurwoningen, zodat er een gezonde mix  in de bebouwde gebieden, in het stadscentrum en in de dorpskernen kan worden aangeboden.