Skip navigation

Milieu

"Milieu" is een algemene benaming voor leefmilieu, het bereik waar zich het zijn, het leven van de mensen afspeelt. Hierbij omvat het "milieu" van een mens tegenover het begrip  "natuur" ook sociale en technische levensvoorwaarden.

Tot de milieumedia behoren: natuur en soorten, water, bodem, lucht, klimaat, afval, oude lasten, energie, atoomenergie, radioactiviteit, licht, lawaai, elektrosmog, chemicaliën.

De dringende eisen die gesteld werden aan de moderne milieupolitiek hadden tot gevolg, dat er veelvuldige vakplanningen met als doel de  bescherming van het milieu ontwikkeld werden. Onder andere als gevolg van de planning naar Europees recht moeten er wat betreft de belangen in verband met de wetgeving over de milieubescherming meerdere nationale en federale wetten, verordeningen, beheersvoorschriften nageleefd worden in toelatingsprocedures. De relevante rechtsgebieden worden meestal ingedeeld volgens de door de gevolgen betroffen milieumedia: openbaar bouwrecht, wetgeving betreffende ruimtelijke ordening, natuurbeschermings- en landschapsverzorgingswetgeving, waterwetgeving, afval- en bodembeschermingwetgeving, emissierecht, wetgeving betreffende  stralingsbescherming, wegen-en verkeerswetgeving, dierenbeschermingswetgeving, energiewetgeving, wetgeving betreffende gevaarlijke stoffen, bos-, jacht- en visserijwetgeving, landbouwwetgeving, gezondheidsrecht (geneesmiddelen-, levensmiddelen-, voedermiddelenwetgeving), wetgeving betreffende technische veiligheid, wetgeving betreffende veiligheid op het werk.