Skip navigation

Plaats van handeling is Borken en alleen de rechtbanken van Borken (Westfalen) zijn in dezen bevoegd.

Plaats van handeling is Borken en alleen de rechtbanken van Borken (Westfalen) zijn in dezen bevoegd.

Plaats van handeling is Borken en alleen de rechtbanken van Borken (Westfalen) zijn in dezen bevoegd.

Plaats van handeling is Borken en alleen de rechtbanken van Borken (Westfalen) zijn in dezen bevoegd.

Impressum

Stad Borken
Im Piepershagen 17, 46325 Borken
Postfach 17 64, 46322 Borken

Telefoon: 02861/939-0
Fax: 02861/939-253

E-Mail: stadtpost(at)borken.de

DE-Mail: poststelle@borken.de-mail.de

Internet: www.borken.de

De stad Borken is een publiekrechtelijk lichaam.
Zij wordt vertegenwoordigd door burgemeesteres Mechtild Schulze Hessing.

Belastingidentificatienummer krachtens § 27 a van de wet op de omzetbelasting: DE 124 168 013 


Redactie en verantwoordelijke voor de inhoud krachtens
§ 10 (3) MDStV (staatscontract mediadiensten)

 
Chef van het vakgebied communikatie
en stedenbanden
Im Piepershagen 17
46325 Borken

Telefoon: 02861/939-106
Fax: 02861/939-253
E-Mail: kontakt(at)borken.de


Concept:
stad Borken

Layout en TYPO3 uitvoering:

elemente websolutions
Friedrich-Ebert-Str. 113
48153 Münster

www.elemente.ms


[Übersetzen ins: Niederlande] Erklärung zur Zugangseröffnung nach § 3 a Verwaltungsverfahrensgesetz NRW

[Übersetzen ins: Niederlande]

Bei der Kommunikation über E-Mail ist zu beachten, dass die Informationen auf dem Transportweg von Unbefugten zur Kenntnis genommen, verfälscht oder gelöscht werden können. Deshalb sind vertrauliche Daten zu verschlüsseln oder auf einem anderen Wege zu übermitteln.

 

Standard E-Mail:

Wir weisen ausdrücklich daraufhin, dass der Datenaustausch per "normaler" E-Mail zur Zeit unverschlüsselt stattfindet.

 

Erreichbarkeit über De-Mail

Ab sofort können Sie uns über folgende Adresse auch per De-Mail erreichen:

poststelle@borken.de-mail.de

Wie funktioniert De-Mail?

Mit der De-Mail können Sie elektronische Nachrichten so einfach versenden, wie Sie es von der E-Mail gewöhnt sind.

Sie richten sich bei zugelassenen Anbieterinnen und Anbietern für die De-Mail ein Konto ein. Zugelassene Anbieterinnen und Anbieter finden Sie auf der Internetseite des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI).

Wenn Sie eine De-Mail-Adresse einrichten möchten, müssen Sie sich einmalig persönlich identifizieren. Dies können Sie mit dem elektronischen Identitätsnachweis im neuen Personalausweis oder im elektronischen Aufenthaltstitel erledigen. Auf Nachfrage können Sie sich auch von den Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern der Unternehmen persönlich identifizieren lassen.

Warum De-Mail?

De-Mail ist ein elektronisches Kommunikationsmittel, welches auf der E-Mail-Technik basiert. Mit De-Mail können Nachrichten und Dokumente vertraulich, sicher und nachweisbar über das Internet versendet und empfangen werden. Zusätzlich gibt es Sende- und Empfangsbestätigungen, so dass Sie zum Beispiel auch Einschreiben elektronisch versenden können. Mit der De-Mail soll ein elektronisches Gegenstück zur heutigen Briefpost etabliert werden.

Allgemeine Informationen


Copyright

De lay-out van de homepage, de gebruikte tekeningen en foto’s, de verzameling  van alle bijdragen evenals de bijdragen afzonderlijk, zijn auteursrechtelijk beschermd. De stad Borken behoudt zich alle rechten, ook gedeeltelijk en ook wat betreft de fotomechanische weergave, de vermenigvuldiging en het verbreiden door middel van bijzondere procédés ( bij voorbeeld gegevensverwerking, gegevensdragers of gegevensnetwerken. Voor eventuele zetfouten evenals voor de juistheid van de gegevens is de stad Borken niet aansprakelijk. Wij streven ernaar in alle uitgaven de auteursrechten die rusten op de gebruikte teksten, tekeningen en documenten na te leven. In zoverre logo’s en tekens van andere firma’s, websites en organisaties gebruikt worden, wordt vooropgesteld dat de firma’s, eigenaars van websites en de organisaties het daarmee eens zijn. Mocht dit niet het geval zijn, volstaat een mailtje aan stadtpost(at)borken.de

Quellenangaben für die verwendeten Bilder und Grafiken (Azubi-Speed-Dating):
Fotolia: xavier gallego morel #59646947, vectorlib.com #591990906, Picture-Factory # 45205622, Alexander Raths #61133611


Internetvoorwaarden (uitsluiting van aansprakelijkheid)

Het internet werkt als decentraal netwerkverband met tussentijdse opslag en het doorgeven ven tijdelijke gegevens. Momenteel is het daarom ook niet mogelijk te garanderen dat de gegevens niet gemanipuleerd of ongewild vervalst worden,en kan evenmin worden gegarandeerd dat enkel bijgewerkte gegevens van de aanbieder naar de gebruiker worden gestuurd (zo kan de oude versie nog in cache-geheugen staan). Wij wijzen dan ook nadrukkelijk op deze door het systeem bepaalde beperking: u krijgt deze gegevens enkel onder de voorwaarden van internet. Bijgevolg kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor de  juistheid van de gegevens en hun conform zijn met de oorspronkelijke gegevens.


Externe Links

De stad Borken heeft op haar site links naar andere sites gelegd. Voor al deze links geldt dat de stad Borken uitdrukkelijk verklaart dat zij geen enkele invloed heeft op de vorm of de inhoud van de gelinkte sites. Daarom distantieert zij zich hierbij ook uitdrukkelijk van alle sites op haar homepage en maakt zij zich de inhoud van die sites niet eigen. Deze verklaring geldt voor alle links die aangegeven zijn op de homepage en voor de inhoud van alle sites waarbij de aangemelde banners naar links voeren.


Rechtsgeldigheid en salvatorclausule  

Wanneer u ons webaanbod bezoekt, erkent u de bepalingen van uitsluiting van onze aansprakelijkheid. Wanneer er bepaalde formuleringen of gedeelten van deze uitsluiting van aansprakelijkheid, niet, niet meer of niet volledig in overeenstemming zijn met de geldige wetgeving dienaangaande, wordt de geldigheid van de overige bepalingen daardoor niet aangetast.