Skip navigation

Marbeck

Marbeck dat vandaag de dag ca. 2.500 inwoners telt, werd al in de 9de eeuw voor het eerst vermeld, onder de naam Marckapu. De dankzij de uitstekende bodemkwaliteit sterk aanwezige agrarische structuur, onderging in het jaar 1906 een wezenlijke verandering tot woondorp, door de bouw van het station Marbeck-Heiden, dato p de gemeentegrens ligt. De spoorweg verbindt vandaag om het uur Borken met Essen en weer terug. Aan de  Bahnhofstraße ontwikkelde zich sinds 1936 een heuse bouwactiviteit. In Marbeck ligt niet alleen het beschermde monument Haus Engelrading, maar ook het Haus Döring, dat inde 12de eeuw als stenen burcht op een kunstmatige heuvel gebouwd werd, omgeven door twee ringvormige graven. Sinds 1999 heeft het stadsdeel Marbeck zijn eigen heemkundig huis. De leden van de heemkundige kring hebben in 1997 de eerste steen gelegd, en hebben met vlijt en veel zin voor initiatief een mooi heemkundig huis weten te bouwen, dat ondertussen tot een plek geworden is waar de burgers van Marbeck en hun gasten elkaar kunnen ontmoeten.

Hoofd van het stadsdeel en aanspreekpartner