Skip navigation

Albertslund

Albertslund is een jonge gemeente, met prima voorzieningen voor kinderen en jongeren,  waar een breed aanbod aan cultuur en vrijetijdsmogelijkheden, en een actieve milieubescherming  hoog scoren. Van Borken naar Albertslund zijn het 630 km.

Van een dorpsgemeenschap met ca. 3.000 inwoners is Albertslund in de loop van slechts enkele tientallen jaren uitgegroeid tot en stad met  zo’n 30.000 burgers, gebouwd in het vrije veld, met hechte woongemeenschappen en consequente scheiding van  gemotoriseerd verkeer en de voetgangers. Albertslund ligt 14 km ten westen van Kopenhagen en heeft als moderne, volledig ontwikkelde stad haar eigen identiteit ontwikkeld.

Het begon met de dorpjes Herstedøster, Vridsløselille en Risby, ooit kleinere zelfstandige gemeenschappen met land- en tuinbouw  als hoofdactiviteit (gesymboliseerd door de haan in het stadswapen). Vandaag de dag zijn deze dorpjes schilderachtige woongemeenschappen,waar de gemeenschappelijke activiteiten zich voornamelijk rondom de gemeenschapshuizen en de kerk afspelen.

Met de bouw van mer dan 1.500 atrium- en rijwoningen in Zuid-Albertslund aan het begin van de jaren zestig kwamen de sociale woningbouw en de emigratie naar Albertslund uiteindelijk op gang.

Bijna 30 grotere en kleinere wooncomplexen liggen nu over de gemeente verdeeld met in het totaal meer dan 6.000 sociale woningen en bijna 6.000 koopwoningen. Hyldespjældet telt net geen 400 woningen met 1n2 of 3 verdiepingen.

Wat jet schoolleven in Albertslund betreft, in het midden van de jaren zeventig waren er ongeveer  6.700 leerlingen. In 1988 waren het er nog slechts  4.500. Dat had veranderingen van economische en ruimtelijke aard tot gevolg. Er kwam meer plaats voor volwassenenonderwijs, en er konden nieuwe technische lokalen ter beschikking van de schoolkinderen worden gesteld.

Een plekje in de kinderopvang voor iedereen die dat wil, dat is het doel in Albertslund. In de jaren 80 rezen de opvangcentra voor kinderen en jongeren tot 18 jaar, als paddenstoelen uit de grond. Sindsdien is het aantal wat teruggelopen door het dalende aantal kinderen. Sinds 1972 zijn alle crèches, kindertuinen en vrijetijdshuizen en clubs onder gemeentelijk beheer gekomen

In de stad Albertslund liggen ongeveer 1.200 grotere en kleine industrieterreinen met de grootste concentratie in het industriecentrum Herstedøster.

Tweederde van de oppervlakte van Albertslund is een groene ruimte en wel eentje door de mens aangelegd! Het grootste areaal, Vestskoven (het Westwald) met 1.500 ha, wordt hier sinds 1967 steeds weer beplant en mag dan nog jong zijn, toch hebben mens en dier her al lang hun plekje ingenomen.

Albertslund Centrum, het grootste in de stad, omvat een koopcentrum, het raadhuis en een cultuurhuis "Albertslundhuset" met hoofdbibliotheek, gemeentelijke bioscopen en theater-, concert- en congreszaal voor 1.200 bezoekers. Het is het enige centrum in Denemarken dat gemeentelijk bezit is.

Voetgangers en fietsers kunnen zich overal in Albertslund vrij bewegen, zonder in aanraking te komen met het gemotoriseerd verkeer. De  gemeente heeft precies evenveel kilometer wegen als straten, namelijk 65km, en de volledige scheiding va gemotoriseerd en niet-gemotoriseerd verkeerd was, toen Albertslund ontstond, iets ongewoons. Wat de voordelen betreft, daar spreken de ongevalstatistieken duidelijke taal!