Skip navigation

Vrije tijd en sport

Er zijn erg veel mogelijkheden voor sport en vrijetijdsbesteding in Borken. Die gaan sportieve activiteiten over feesten en wedstrijden tot de talrijke aanbiedingen van de verenigingen.

Naast 19 sporthallen, 7 tennishallen, 30 tennisterreinen, 3 maneges, 1 KK-schietstand, 18 sportpleinen, 9 daarvan met inrichtingen voor de lichte atletiek, staan de burgers van de stad bovendien nog 1 terrein voor motor- en zweefvliegen en 2 terrein voor modelvliegtuigen ter beschikking.

Bovendien kunt u in Borken bijvoorbeeld: